Výhody a nevýhody bannerovej reklamy

Bez preháňania sa dá povedať, že internetový svet je bannerovou reklamou doslova presýtený. Azda neexistuje ani jedna webová stránka, na ktorej by sa nenachádzali reklamné bannery. No ako je to s nimi v skutočnosti? Sú reklamné bannery naozaj účinné? Aké sú výhody a nevýhody bannerovej reklamy?

Reklamné bannery a ich výhody

Reklamné bannery by sme v podstate mohli označiť za akési reklamné online bilboardy. Sú ideálnou formou internetovej reklamy najmä v prípade, že chcete propagovať novovznikajúcu značku, či máte záujem o propagáciu a podporu už existujúcej značky. Reklamné bannery sú teda ideálne hlavne v prípade brandingu a rebrandingu. Aké sú ich ďalšie výhody?

  1. Ich cena sa postupne znižuje. V súčasnosti je konkurencia v oblasti tvorby bannerovej reklamy naozaj veľká. To vedie k znižovaniu jej cien. No znižujúca sa cena sa neodráža na kvalite bannerov. Samozrejme, je nutné sa obrátiť na profesionálov.
  2. Variabilita. Reklamné bannery ponúkajú naozaj široké možnosti ich spracovania, formátov, rozmerov, či umiestnení. Vďaka tomu je možné vytvoriť reklamné bannery, ktoré budú dokonale prispôsobené konkrétnym požiadavkám. K dispozícii sú tak statické bannery, ako aj dynamické (animované) reklamné bannery, či dokonca bannery s hrami.
  3. Pomerne dobrá zacielenosť a efektivita. Ak sú reklamné bannery umiestnené na vhodných weboch, kde oslovia cieľovú skupinu, sú pomerne účinné.
  4. Majú okamžitý efekt. Ak ich porovnáme napríklad so SEO optimalizáciou, ich účinok je omnoho rýchlejší.

Majú reklamné bannery nevýhody?

Bohužiaľ, reklamné bannery majú aj jednu podstatnú nevýhodu. A tou je, že sú pomerne často návštevníkmi stránok ignorované. Je tomu tak možno aj preto, že web je nimi naozaj preplnený. A k ich ignorovaniu dochádza hlavne v prípade, že sú nevhodne umiestnené! Pre úspech reklamných bannerov je teda nevyhnutné správne určenie cieľovej skupiny a následne ich vhodné umiestnenie.