Výhody a nevýhody bannerovej reklamy

Bez preháňania sa dá povedať, že internetový svet je bannerovou reklamou doslova presýtený. Azda neexistuje ani jedna webová stránka, na ktorej by sa nenachádzali reklamné bannery. No ako je to s nimi v skutočnosti? Sú reklamné bannery naozaj účinné? Aké sú výhody a nevýhody bannerovej reklamy?

Reklamné bannery a ich výhody

Reklamné bannery by sme v podstate mohli označiť za akési reklamné online bilboardy. Sú ideálnou formou internetovej reklamy najmä v prípade, že chcete propagovať novovznikajúcu značku, či máte záujem o propagáciu a podporu už existujúcej značky. Reklamné bannery sú teda ideálne hlavne v prípade brandingu a rebrandingu. Aké sú ich ďalšie výhody?

  1. Ich cena sa postupne znižuje. V súčasnosti je konkurencia v oblasti tvorby bannerovej reklamy naozaj veľká. To vedie k znižovaniu jej cien. No znižujúca sa cena sa neodráža na kvalite bannerov. Samozrejme, je nutné sa obrátiť na profesionálov.
  2. Variabilita. Reklamné bannery ponúkajú naozaj široké možnosti ich spracovania, formátov, rozmerov, či umiestnení. Vďaka tomu je možné vytvoriť reklamné bannery, ktoré budú dokonale prispôsobené konkrétnym požiadavkám. K dispozícii sú tak statické bannery, ako aj dynamické (animované) reklamné bannery, či dokonca bannery s hrami.
  3. Pomerne dobrá zacielenosť a efektivita. Ak sú reklamné bannery umiestnené na vhodných weboch, kde oslovia cieľovú skupinu, sú pomerne účinné.
  4. Majú okamžitý efekt. Ak ich porovnáme napríklad so SEO optimalizáciou, ich účinok je omnoho rýchlejší.

Majú reklamné bannery nevýhody?

Bohužiaľ, reklamné bannery majú aj jednu podstatnú nevýhodu. A tou je, že sú pomerne často návštevníkmi stránok ignorované. Je tomu tak možno aj preto, že web je nimi naozaj preplnený. A k ich ignorovaniu dochádza hlavne v prípade, že sú nevhodne umiestnené! Pre úspech reklamných bannerov je teda nevyhnutné správne určenie cieľovej skupiny a následne ich vhodné umiestnenie.

 

Reklamné bannery, ktoré fungujú. Ako by mali vyzerať?

Pri surfovaní na webe ste sa s reklamnými bannermi už určite stretli. O čo vlastne ide? Je to grafický typ internetovej reklamy. Zvyčajne sa jedná o obrázok alebo animáciu obdĺžnikového tvaru. Veď už aj samotný preklad z angličtiny hovorí o tom, že reklamný banner je vlastne reklamný prápor, či transparent. Tomu teda zodpovedá aj jeho tvar. Ako by mali kvalitné reklamné bannery vyzerať?

Ako tvoriť kvalitné reklamné bannery

Úlohou reklamných bannerov je, ako inak, v prvom rade zaujať a následne aj vyprovokovať k akcii. Tomu by mal zodpovedať aj ich vizuál. Reklamné bannery totiž v žiadnom prípade nesmú byť len prúžky, ktoré zakrývajú stránku a užívatelia ich ignorujú! Takže ako by mal vyzerať kvalitný reklamný banner?

  • Jednoduchosť. Reklamný banner by nemal byť prekombinovaný a takpovediac prepchatý rôznymi obrázkami, či kopou textu. Pred prehnanou kreativitou radšej v prípade bannerov uprednostnite jednoduchý vzhľad.
  • Jasná správa. Návštevník stránky by mal po prvom zahliadnutí reklamného banneru okamžite pochopiť, na propagáciu čoho je určený. To znamená, že hlavné posolstvo banneru by sa malo objaviť hneď v úvode, ak ide o animáciu.
  • Zaujímavosť. Banner by mal okamžite pritiahnuť pozornosť. V najlepšom prípade tak, aby mal návštevník stránky chuť naňho kliknúť.
  • Prehľadnosť. Hlavná správa, či posolstvo, by malo banneru dominovať. Musí proste udrieť do očí. To isté platí aj pre logo, ktoré by malo mať na banneroch viditeľné miesto.

Kam umiestniť reklamné bannery?

Aj keď bude reklamný banner doslova dokonalý, nemusí fungovať. Ako je to možné? Častou príčinou je práve jeho nesprávne umiestnenie. A to čo sa týka výberu webu, ako aj samotného miesta na konkrétnom webe. V prvom rade je teda potrebné poznať svoju cieľovú skupinu a následne umiestniť reklamné bannery na vhodných weboch, ktoré práve naša cieľová skupina navštevuje. Ak ide napríklad o reklamu na e-shop s tovarom pre záhradkárov, kde inde ju umiestnite lepšie, ako na rôznych fórach a weboch venovaných záhradkárstvu?  A pokiaľ ide o umiestnenie na konkrétnom webe? Platí základné pravidlo. Banner by mal byť viditeľný! Umiestňuje sa teda tak, aby ho návštevník zbadal okamžite po otvorení webu.